لیست بندی

مقایسه املاک

مقایسه
ویژه
املاک تاج

املاک تاج

املاک تاج

متراژ

380 متر مربع مساحت زمین

برای فروش

1,300,000,000میلیون تومان

توسط سید مرتضی حسینی, مسعود زالکانی

املاک تاج

املاک تاج

املاک تاج

تعداد اتاق خواب

3

متراژ

330 متر مربع مساحت زمین

برای فروش

1,900,000,000میلیون تومان

توسط سید مرتضی حسینی, مسعود زالکانی

املاک تاج

املاک تاج

تعداد اتاق خواب

5

متراژ

1000 متر مربع مساحت زمین

برای فروش

8,000,000,000میلیون تومان

توسط سید مرتضی حسینی, مسعود زالکانی

املاک تاج

املاک تاج

تعداد اتاق خواب

4

متراژ

1000 متر مربع مساحت زمین

برای فروش

7,000,000,000میلیون تومان

توسط سید مرتضی حسینی, مسعود زالکانی

املاک تاج

املاک تاج

املاک تاج

متراژ

220 متر مربع مساحت زمین

برای فروش

440,000,000میلیون تومان

توسط سید مرتضی حسینی, مسعود زالکانی

ویژه

املاک تاج

املاک تاج

متراژ

250 متر مربع مساحت زمین

برای فروش

400,000,000میلیون تومان

توسط سید مرتضی حسینی, مسعود زالکانی

1 2 3